Terms and conditions

PRESTATORUL:
TRAIN SMART WITH CB S.R.L.
CUI: 45599482, J5/274/2022
Sediul social: Oradea, str. Țiglarilor nr. 7A, județul Bihor
Tel. 0741392800; e-mail: contact@cornelblejan.ro.
www.dr.cornelblejan.ro

Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.
Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de probă. Prin confirmarea comenzii dvs. şi respectiv prin plata contravalorii serviciului achiziţionat, contractul este valabil încheiat.

În vederea încheierii valabile a contractului prin mijloace electronice, vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul nostru veţi găsi următoarele informaţii:

 1. etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul
 2. dacă contractul, odată încheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii şi dacă este accesibil sau nu;
 3. mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziţie destinatarului pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;
 4. limba în care se poate încheia contractul;
 5. codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum şi informaţii despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;
 6. orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.

Astfel, accesând secțiunea CONTUL MEU aveţi posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace şi accesibil, care să permită identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptării acesteia.

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE
Prin contractarea Serviciilor și/sau înscrierea la programul on-line de antrenamente furnizat de Prestator, acceptați în mod expres și sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții de utilizare (în continuare – Termeni și condiții).
Termenii și condițiile, împreună cu orice formulare necesare pentru aplicare la Servicii, reprezintă acordul/contractul dintre Prestator și Beneficiar în temeiul căruia dobândiți dreptul de utilizare a unui cont aferent Serviciilor deschis pe site. Dreptul de utilizare a contului aferent Serviciilor este facilitat/asigurat după achitarea contravalorii Serviciului corespunzător.

Pentru aceste motive, solicităm să citiți/studiați cu atenție Termenii și condițiile prezentate pe site și în cazul în care aveți întrebări nu ezitați să ne contactați.
În cazul în care Nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile, vă exprimați refuzul de a încheia contractul cu Prestatorul și în consecință nu veți putea achiziționa și/sau beneficia de Serviciile Prestatorului.

Prestatorul își rezervă dreptul să actualizeze și modifice Termenii și condițiile, fără notificare prealabilă. Utilizarea continuă a Serviciului, după orice astfel de modificări, va constitui acordul Beneficiarului pentru astfel de modificări. Încălcarea prevederilor Termenilor și condițiilor va duce la încetarea furnizării Serviciilor și, respectiv la închiderea contului Beneficiarului.

DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI UTILIZAREA ACESTORA
Prestatorul facilitează accesul Beneficiarului la programele on-line:

 • ”Slabeste Inteligent Acasa” – care consta intr-un plan personalizat de antrenamente si nutritie pentru 8 saptamani, “croit” in functie de particularitatile si obiectivele fiecarei persoane și
 • LIVE Online” – care constă în anternamente desfășurate online, în direct, prin platform ZOOM.

Serviciile sunt realizate și furnizate la un nivel ridicat de profesionalism, conținutul acestora fiind creat de profesioniști in domeniu. Cu toate acestea, pentru evitarea oricăror interpretări sau dubii, Prestatorul nu poate fi în nici o situație considerat responsabil pentru rezultatele obținute sau pe care le-ați putea obține ca urmare a achiziționării Serviciilor.

În vederea achiziționării Serviciilor și accesării Platformei, urmează să întreprindeți câțiva pași:

 • faceți cunoștință cu informațiile prezentate pe site-ul www.dr.cornelblejan.ro
 • b) faceți cunoștință cu pachetele de Servicii și alegeți Serviciul pe care doriți să-l achiziționați;
 • Inainte de a efectua plata trebuie sa fiți de acord cu prezentele conditii si termeni asigurându-vă astfel ca datele dvs. personale cat si pozele sunt in siguranta;
 • Se efectueaza plata (dupa efectuarea platii primiți acces la chestionar);
 • Se completeaza chestionarul pentru a personaliza cat mai bine programul;
 • Se ataseaza 4 poze;
 • Veți primi factura pe mail;
 • In maxim 5 zile programul dvs. personalizat vă este transmis pe e-mail.

Antrenamentele pot fi accesate oricând din sectiunea contul meu.
Serviciile sunt accesibile oricărei persoane care a împlinit vârsta de 18 ani și care a achitat contravaloarea lor.

Dumneavoastră, în calitate de Beneficiar, sunteți singurul responsabil de corectitudinea și acuratețea datelor furnizate la completarea Formularului, de faptul că aveți 18 ani împliniți și că aveți competențele/capacitățile necesare pentru încheierea contractului cu Prestatorul, având capacitate deplină de exercițiu, precum și de faptul că ați înțeles pe deplin drepturile și obligațiile dumneavoastră în relația cu Prestatorul. Astfel, Prestatorul nu va putea fi în nici o situație obligat să răspundă în legătură cu aspectele menționate mai sus.

La momentul completării Formularului (plasarea comenzii), în calitate de potențial Beneficiar, aveți obligația de a furniza date și informații complete, exacte, actuale și reale despre dumneavoastră, cum ar fi, dar fără a se limita la: nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon pentru validarea contractului.

Fiecare Serviciu este acordat cu titlu personal, fiecare cont de utilizator fiind unic și prin urmare, un Beneficiar nu poate cesiona drepturile și obligațiile contractuale asumate, în tot sau în parte, niciunei alte terțe persoane fizice sau juridice.

Beneficiarul își asumă obligația de a nu divulga datele de acces (login-ul și parola) la contul său precum și obligația de a păstra aceste date în condiții de securitate, asigurând stricta lor confidențialitate astfel încât acestea să nu poată fi aflate de către terțe persoane. De asemenea, Beneficiarul are obligația de a înștiința imediat Prestatorul despre orice caz de utilizare neautorizată a datelor sale de acces la cont ori despre orice situație în care este posibil acest lucru datorită faptului că aceste date au ajuns în orice mod la dispoziția unor terțe persoane.

Nerespectarea acestor obligații atrage răspunderea Beneficiarului pentru orice prejudiciu cauzat Prestatorului.

DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE SECURITATE

Prestatorul va colecta, procesa si/sau utiliza informațiile furnizate de dumneavoastră în scopul executării Serviciului.

Completarea formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse în baza de date a Prestatorului și cu utilizarea și prelucrarea lor, afiliații și colaboratorii acestuia pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, servicii de plată / bancare, după cum urmează:

 • Verificarea identității și facilitarea începerii, desfășurării, continuării sau încetării relației contractuale;
 • Crearea contului personal al clientului;
 • Gestionarea clienților și a serviciilor contractate;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările clienților;

Vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele; telefon mobil; e-mail; telefon/fax.

Cu ajutorul Cookie-urilor vor fi înregistrate următoarele date: forma anonimizata a adresei IP a calculatorului; data și ora accesării; numele paginii; ID sesiune; URL de referință; cantitatea de date transmise; produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit; sistemul de operare folosit de utilizator.

Beneficiarul își exprimă acordul ca Prestatorul să transmită datele sale cu caracter personal partenerilor săi pentru executarea prezentului contract, dar nelimitându-se la acestea, inclusiv pentru: transmiterea mesajelor prin SMS, e-mail, apelarea telefonică, etc.

Conform prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, Prestatorul garantează o protecție maximă a datelor personale ale Beneficiarului împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și asupra altor acțiuni ilicite de natura sa aducă atingere drepturilor acestora.

Astfel, Prestatorul prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Beneficiar.

Beneficiarul beneficiază de drepturile prevăzute de legile privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de inculcare a drepturilor sale.

Beneficiarul are dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțială a datelor cu caracter personal cât și dezactivarea (ștergerea) contului de utilizator de pe site. Beneficiarul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri expediată pe adresa de e-mail contact@cornelblejan.ro.

Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Serviciului de către Prestator.

DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATE ASUPRA CONȚINUTULUI

Întregul conținut al site-ului www.dr.cornelblejan.ro incluzând, dar fără a se limita la: logo-ul, texte, soft, sunete, documente de prezentare, fișiere video/audio, teste, articole, grafică, instrumente, orice fișiere, însemne, date, bază de date, know-how, traduceri și/sau orice parte a conținutului programului on-line de antrenamente, nu poate fi modificat, copiat, distribuit, tipărit (cu excepția recomandărilor personalizate de nutriție) sau comercializat fără acordul scris al Prestatorului, acestea fiind proprietatea Prestatorului și protejate prin lege (drepturi de autor).

Beneficiarul are dreptul să utilizeze Serviciile cu respectarea drepturilor de autor asupra acestora. Utilizarea Serviciilor se realizează de către Beneficiar doar cu respectarea legilor aplicabile și a Termenilor și condițiilor. Astfel, pentru evitarea oricărui dubiu, Beneficiarul declară ferm, în deplină cunoștință de cauză că NU va:

 • publica, reproduce, reformula, multiplica, distribui, sau întreprinde alte acțiuni similare direct sau prin intermediul unei terțe părți, conținutul sau părți din conținutul Serviciilor, precum și a oricărei informații de pe site-ulwww.dr.cornelblejan.ro;
 • utiliza Serviciile precum și oricare informație de pe site-ul www.dr.cornelblejan.ro în alt mod decât în scop personal;
 • permite altei persoane utilizarea conținutului Serviciilor prin accesarea contului personal de pe site sau acordarea direct ori indirect a accesului la acestea;
 • dezactiva măsurile de securitate ce protejează conținutul Serviciilor, precum și conținutul de pe site-ul www.dr.cornelblejan.ro;
 • șterge, elimina ori ascunde însemnele privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială ale Prestatorului din orice secțiune a site-ului www.dr.cornelblejan.ro

Prin urmare, Beneficiarul NU poate folosi, înstrăina, sustrage, copia, replica, sau întreprinde alte asemenea acțiuni cu privire la conținutul Serviciilor, conținutul site-ului www.dr.cornelblejan.ro sub sancțiunea (în mod cumulativ) (a) a plății de daune interese Prestatorului pentru orice prejudiciu cauzat acesteia, (b) pierderea dreptului de accesare a contului. În egală măsură, Beneficiarul va informa de îndată Prestatorul dacă are informații despre încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Prestatorului asupra conținutului Serviciilor, conținutului site-ului www.dr.cornelblejan.ro și va furniza Prestatorului toate datele și informațiile pe care le deține în acest scop.

PLATA SERVICIILOR
Serviciile comandate de către Beneficiar prin completarea Formularului sunt furnizate contra cost, prețul acestora fiind afișat vizibil pe site-ul www.dr.cornelblejan.ro pentru fiecare Serviciu în parte.
Prețul Serviciilor este ferm și nu poate fi negociat cu Prestatorul, Beneficiarul acceptând în mod irevocabil prețul acestora odată ce a comandat Serviciile.

RENUNȚAREA LA SERVICII – DREPTUL DE RETRAGERE
Beneficiarul are dreptul de a solicita restituirea contravalorii Serviciilor comandate și achitate, iar Furnizorul se obligă să restituie integral sumele încasate, numai în situația în care nu a început executarea și livrarea Serviciilor contractate respectiv înainte ca Prestatorul să conceapă și să transmită programul de antrenamente personalizat.

Pentru a renunța la plata pentru programul ales, Beneficiarul trebuie să trimită în formă scrisă la adresa contact@cornelblejan.ro. o cerere de retragere. Toate plățile, care au fost extrase după acest email vor fi returnate de către Prestator. Restituirea banilor se va face în contul indicat în cererea de retragere, în termen de cel mult 14 zile de la solicitare.

Exceptări de la dreptul de retragere
Serviciile prestate prin intermediul programelor puse la dispoziție de Prestator sunt supuse dispozițiilor art. 16 din OUG 34/2014: Exceptări de la dreptul de retragere:
Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 2. furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 3. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

DURATA DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIILOR
Din momentul achitării prețului Serviciului și primirii materialului, Beneficiarul are dreptul de acces la toate materialele programului on-line de antrenamente – corespunzător pachetului de Servicii selectat.
Dreptul de acces la materialele programului on-line de antrenamente este limitate pentru o perioadă prestabilită, în funcție de pachetul de Servicii selectat de către Beneficiar sau poate fi nelimitat, cu acces oricând din contul personal. Durata Serviciilor și gama de servicii la care va avea acces Beneficiarul, este indicată în descrierea fiecărui Serviciu în parte pe site.

GARANȚIA SERVICIILOR
Serviciile furnizate de Prestator au fost dezvoltate și sunt furnizate cu un grad ridicat de profesionalism. Cu toate acestea, Prestatorul nu își asumă, și nici o clauză din prezenta secțiune de ”Termeni și condiții de utilizare și furnizare a serviciilor”, nu reprezintă și nici nu pot fi interpretate ca reprezentând garanții pentru Beneficiar, în sensul că acesta asimilează, înțelege, îi este sau nu util Serviciul.
Prestatorul nu garantează Beneficiarului care vor fi rezultatele (modificare a parametrilor corporali) după finalizarea programului. Orice informații și/sau Servicii furnizate prin intermediul site-ului www.dr.cornelblejan.ro nu reprezintă consultații medicale, acestea fiind furnizate exclusiv în scop informativ persoanelor ce sunt preocupate de un stil de viață sănătos. Aceste informații și/sau Servicii nu pot înlocui și nu înlocuiesc consultul medical de specialitate, diagnosticul și tratamentul oferite în instituții specializate.
NOTĂ: Prestatorul nu poartă răspundere pentru înrăutățirea stării de sănătate a Beneficiarului, care poate sau ar putea avea vreo legătură cu exercițiile fizice și/sau programul personalizat de nutriție – recomandate de către Prestator și care sunt parte a Serviciilor. Beneficiarul este unicul responsabil pentru starea sa de sănătate.
De asemenea, Beneficiarul este singurul responsabil cu privire la capacitatea, posibilitățile și modul de utilizare de către acesta sau disponibilitatea de a accesa și folosi Serviciile, fără ca Prestatorul să răspundă pentru probleme de software și/sau hardware, inabilitatea Beneficiarului de a accesa contul personal sau pentru orice tip de incompatibilitate, dacă acestea nu sunt datorate culpei Prestatorului.

DISPOZIȚII FINALE
Acceptarea condițiilor din prezenta secțiune echivalează cu semnarea unui contract de prestare a Serviciilor, încheiat între Beneficiar și Prestator.
Prestatorul, în scopul informării dumneavoastră, precum și pentru a vă oferi un eventual suport și/sau servicii similare, vă poate transmite la adresa de e-mail indicată în Formular notificări, adrese, informații promoționale, după cum consideră oportun Prestatorul.
Ne rezervam dreptul de a modifica sau elimina la libera alegere informațiile Condiţiilor comerciale și de confidențialitate. Veți găsi de fiecare dată ultima varianta a acestor Condiții la aceasta adresă împreună cu data ultimei modificări.
În măsura în care întâmpinați orice nereguli cu privire la accesul și/sau funcționarea site-ului aveți dreptul de a reclama acest lucru Prestatorului. În acest scop puteți folosi orice date de contact ale Prestatorului indicate pe site-ul www.dr.cornelblejan.ro ” Termeni și condiții de utilizare și furnizare a serviciilor” din prezenta secțiune se află sub incidența prevederilor legislației în vigoare. Orice alte drepturi care nu au fost exprimate în prezenta secțiune sunt aplicabile prin legislația în vigoare.
Data – 19.02.2022